DERATIZACE‚ DEZINSEKCE‚ DEZINFEKCE

Desinsekce

Dezinsekce

- je činnost směřující k ochraně zdraví fyzických osob a k ochraně životních a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění škodlivými a epidemiologicky významnými členovci (především roztoči a hmyz)