DERATIZACE‚ DEZINSEKCE‚ DEZINFEKCE

Hubení mravenců

Mravenců je mnoho druhů. V našich domácnostech nás obvykle obtěžuje mravenec obecný nebo mravenec faraón.

 

JAK SE ZBAVIT MRAVENCŮ?

 
  
 • MRAVENCI rodu Lasius (černí mravenci)

Charakteristika:

 • jsou sociální hmyz a žijí ve velkých koloniích – královna (plodná samice), dělnice (sterilní samice) a samci (po „svatebním letu“ hynou)

 • potrava: produkty obsahující cukr, medovice (výměšek mšic)

 • vývoj z vajíčka do dospělce – asi 2 měsíce

 • dělnice žijí 2 – 3 roky, královny 15 – 20 let

 Škody:

 • Činí jídlo neatraktivní

 • Jestliže se vyskytují ve velkém množství, jsou nepříjemní

 

 • MRAVENEC faraón

Charakteristika:

 • v mírném pásmu hnízda výhradně uvnitř budov (nepořádá „svatební lety“)

 • v jednom hnízdě je mnoho samic – královen, dělnic (sterilní samice), samci (okřídlení, hynou po spáření)

 • potrava: všežravec, dává přednost bílkovinné potravě (maso, potraviny živočišného původu)

 • optimální teplota 27 oC a 80% vlhkost

 • od vajíčka po dospělce 6 týdnů, při optimálních podmínkách

 • hnízda na nepřístupných místech (za kachlíky nebo dřevěným obložením stěn, za kuchyňskou linkou, v konstrukci nábytku apod.)

 • šíří se štěpením kolonií, z tohoto důvodu při hubení musí být zničeny současně všechny kolonie v celém ošetřovaném objektu.

 

Škody:

 • činí potraviny neatraktivní
 • jestliže se vyskytují ve velkém množství, jsou nepříjemní

 • může přenést bakterie původce onemocnění a může pronikat pro obvazy krvácejících poranění