DERATIZACE‚ DEZINSEKCE‚ DEZINFEKCE

Deratizace - hlodavci

Deratizace

- je činnost směřující k ochraně zdraví fyzických osob a k ochraně životních a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění hlodavci a dalšími živočichy.

  • potkani
  • myši
  • ostatní hlodavci (myšice křovinná, hraboš polní, hryzec vodní)
  • netopýři - informace
  • v rámci pravidelných kontrol provádíme odstraňování uhynulých jedinců včetně dezinfekce (Ochrannou dezinfekcí se rozumí odborná činnost cílená na odstranění škodlivých mikroorganismů před odstraněním a po odstranění uhynulých škodlivých činitelů v době zásahu