DERATIZACE‚ DEZINSEKCE‚ DEZINFEKCE

Rus domácí

 RUS domácí

Charakteristika:

  • Noční živočich

  • Dobře leze i po hladkém (skleněném) povrchu

  • Potrava: všežravec

  • Optimální teplota okolo 25 – 32 0C

  • Úkryty: tmavá, teplá a vlhká místa (např. pod lednicemi a kuchyňskými linkami, blízko akvárií, v koupelnách atp.)

  • Aktivně se rozlézají do blízkého okolí

  • Mohou být přenášeni v zavazadlech nebo při transportu zboží a potravin

Škody:

  • Znehodnocují potraviny

  • Přenášejí bakterie a roztoče

  • Přenášejí zárodky nemocí (Salmonella)